EN
หมวดหมู่ทั้งหมด
EN

[ป้องกันอีเมล]

ตู้หยอดเหรียญจะเป็นเทรนด์ในอนาคตหรือไม่?

Views:8 ผู้แต่ง: เวลาเผยแพร่: 8 แหล่งกำเนิดสินค้า:

เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาเครื่องหยอดเหรียญปรากฏว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากไปสู่สังคมที่ใช้เทคโนโลยีมาก การผลิตและการบริโภคขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและสภาพแวดล้อมการขายจำเป็นต้องมีช่องทางหมุนเวียนใหม่ในขณะที่ต้นทุนแรงงานสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตแบบดั้งเดิมห้างสรรพสินค้าและช่องทางการหมุนเวียนใหม่อื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับข้อ จำกัด จากไซต์ความสะดวกในการจับจ่ายและปัจจัยอื่น ๆ เครื่องจำหน่ายที่ไม่ได้เข้าร่วมถือเป็นสิ่งที่จำเป็น

ในแง่ของการจัดหาเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติสามารถชดเชยการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการบริโภคและรูปแบบการบริโภค ด้วยเงินทุนที่น้อยลงและใช้พื้นที่น้อยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติแบบบริการตนเองตลอด 24 ชั่วโมงสามารถช่วยประหยัดแรงงานได้มากขึ้นดึงดูดความสนใจในการจับจ่ายและเป็นทางออกที่ดีสำหรับต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเครื่องหยอดเหรียญกำลังก้าวไปสู่เทคโนโลยีสารสนเทศและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเพิ่มเติม การพัฒนามุ่งมั่นที่จะประหยัดทรัพยากรด้านพลังงานเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มแบบประหยัดพลังงานกลายเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรมตู้หยอดเหรียญเหล่านี้สามารถทำให้เครื่องดื่มเย็นได้แม้ในขณะที่ปิดเครื่องทำความเย็นช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10-15% จากตู้หยอดเหรียญแบบเดิม เครื่องหยอดเหรียญจะประหยัดพลังงานและเน้นการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชั่นมากขึ้นเมื่อเราเข้าสู่ 21st ศตวรรษ
ระบบอัตโนมัติเป็นเทรนด์ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้เรา
'เราจะเห็นอุปกรณ์อัจฉริยะมากขึ้นที่จะมาแทนที่แรงงานแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตการบริการหรือการค้าปลีกโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องหยอดเหรียญจะสดใสภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้