EN
หมวดหมู่ทั้งหมด
EN

[ป้องกันอีเมล]

ค้าปลีกไร้คนขับ ปัญหาที่บริษัทแบรนด์ควรใส่ใจ !

Views:315 เขียนโดย: เวลาเผยแพร่: 315 แหล่งกำเนิดสินค้า:

Nongfu Spring, Wahaha, Want Want, Unification, Master Kong, Family Convenience, Jingkelong, Good Shop และภาคการค้าปลีกที่มีแสงแดดส่องถึงในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่หนาวเย็นของปีที่แล้ว ได้โหมกระหน่ำทุกที่ด้วยข้อได้เปรียบของห่วงโซ่อุปทานและทรัพยากรช่องทางที่มากขึ้น . บริษัทแบรนด์ต่างๆ ได้เข้าสู่ตลาดซึ่งได้นำทิศทางต่างๆ มาสู่อุตสาหกรรม ในแง่หนึ่ง ยังทำให้ตลาดเริ่มคิดมากขึ้นว่าองค์กรแบรนด์จะปรับใช้ช่องทางการค้าปลีกแบบไร้คนขับได้อย่างไร


อะไรคือประเด็นสำคัญของการกระจายช่องทางการขายปลีกแบบไม่ต้องใส่ข้อมูลสำหรับองค์กรแบรนด์อย่างอิสระ?

จุดที่ 1: ต้นทุนและผลตอบแทนของเทอร์มินัล

ต้นทุนและผลตอบแทนเป็นหัวข้อนิรันดร์ในธุรกิจใดๆ แม้ว่าการค้าปลีกไร้คนขับจะมีข้อได้เปรียบบางประการในด้านทรัพยากรบุคคลและค่าเช่า แต่ต้นทุนของการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติขนาดใหญ่ คอนเทนเนอร์อัจฉริยะ หรือร้านสะดวกซื้อไร้คนขับยังคงสูงอยู่ เนื่องจากระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการค้าปลีกไร้คนขับในปัจจุบัน ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีช่องทางการขายปลีกสำหรับผู้ประกอบการด้านแบรนด์ แต่พวกเขาก็จะต้องทำงานที่ดีในการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนที่พิถีพิถัน ไม่รีบเร่งที่จะลงทุนในขนไก่ในท้ายที่สุด


จุดที่ 2: ใส่ใจกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสินค้าของแบรนด์กับความต้องการของผู้บริโภค

เนื่องจากสภาพแวดล้อมการบริโภค จิตสำนึก และนิสัยของกลุ่มผู้บริโภคหลักมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ประกอบการด้านแบรนด์ควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสินค้าของตนเองกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ เมื่อพวกเขาจำหน่ายธุรกิจค้าปลีกไร้คนขับอย่างอิสระ ความยาวของสายผลิตภัณฑ์ ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะอายุผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของช่องทางในธุรกิจจริง ผู้ประกอบการแบรนด์ควรนำผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและจับคู่สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคหลัก


ประเด็นสำคัญ 3: การสร้างระบบควบคุมธุรกิจ

ระบบควบคุมธุรกิจจริงมีสองระดับ หนึ่งคือการควบคุมภายใน อีกอันคือการควบคุมช่องทาง แม้ว่าระดับอัจฉริยะของอาคารผู้โดยสารขายปลีกแบบไร้คนขับจะสูงมาก ตามประสบการณ์จริง ทั้งภายในและภายนอกจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อสร้างระบบควบคุมที่สอดคล้องกัน ภายใน เช่น ระบบปฏิบัติการ ภายนอก เช่น การควบคุมช่องสัญญาณ การป้องกันการสมรู้ร่วมคิด การเก็บรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ช่องทางการค้าปลีกแบบไร้คนขับเป็นช่องทางใหม่ที่มีความมีชีวิตชีวาและความแปรปรวนสูง ระบบควบคุมของช่องทางใหม่ไม่ควรรักษาความยืดหยุ่นของนวัตกรรมบางอย่างเท่านั้น แต่ยังต้องปกป้องคำสั่งช่องทางและพัฒนาธุรกิจขององค์กรด้วย ดังนั้นสำหรับองค์กรแบรนด์ส่วนใหญ่ การเผชิญกับช่องทางดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย