EN
หมวดหมู่ทั้งหมด
EN

[ป้องกันอีเมล]

อนาคตของเครื่องขายแสตมป์อัตโนมัติอัตโนมัติ

Views:380 เขียนโดย: เวลาเผยแพร่: 380 แหล่งกำเนิดสินค้า:

ในอนาคต มี XNUMX แนวทางในการอัพเกรดและแปลงโฉมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ดังนี้

หนึ่ง อัพเดทช่องทางการขาย 

เช่นการขายอาหารเช้า เครื่องจำหน่ายเครื่องสำอางอัตโนมัติ เครื่องสุ่มตัวอย่างแรก U เครื่องไอศกรีมอัจฉริยะเป็นต้น


ประการที่สอง ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

ตามสถานการณ์ ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในการให้บริการที่เหมาะสม

การเลือกสินค้าและบริการที่เป็นเป้าหมายก็เป็นทิศทางในอนาคตเช่นกัน


ประการที่สาม การโฆษณา 

มีอำนาจในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรในขณะที่ขายสินค้า และเพื่อกำหนดวิธีการโฆษณาหรือการตลาดสำหรับแบรนด์


ในช่วงเวลานั้น ตลาดเครื่องขายของอัตโนมัติแบบไม่ต้องมีคนดูแลก็เหมือนกับไขมันชิ้นใหญ่ๆ ที่รอเครื่องแบ่งตาเสืออย่างเงียบๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิด ทำการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อการพัฒนาสถานการณ์ของตลาดด้วยการคิดที่ยืดหยุ่นและรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้มูลค่าทางการค้าที่อุตสาหกรรมเครื่องขายอัตโนมัติอัตโนมัติได้รับสามารถมีบทบาทมากขึ้น