EN
ყველა კატეგორია
EN

[ელ.ფოსტით დაცულია]

უპილოტო საცალო ვაჭრობა, რა პრობლემებს უნდა მიაქციონ ყურადღება ბრენდის კომპანიებმა!

ნახვები:9 ავტორი: გამოქვეყნების დრო: 9 წარმოშობა:

Nongfu Spring, Wahaha, Want Want, Unification, Master Kong, Family Conventivity, Jingkelong, Good Shop და დღევანდელი უპილოტო საცალო სექტორი, გასული წლების ცივ წლებთან შედარებით, უკვე მძვინვარებს ყველგან, უფრო მეტი უპირატესობა და არხების რესურსი. . ბრენდის კომპანიები შემოვიდნენ ბაზარზე, რამაც ინდუსტრიას სხვადასხვა მიმართულება მოუტანა. ერთის მხრივ, ამან ასევე გამოიწვია ბაზრის უფრო მეტი ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეუძლიათ ბრენდის საწარმოებს უპილოტო საცალო არხების განთავსება.


რა არის ბრენდის საწარმოებისთვის უყურადღებოდ საცალო არხების დამოუკიდებელი განაწილების ძირითადი წერტილები?

წერტილი 1: ტერმინალური ღირებულება და დაბრუნება

ღირებულება და დაბრუნება არის მარადიული თემა ნებისმიერ ბიზნესში. მიუხედავად იმისა, რომ უპილოტო საცალო ვაჭრობას აქვს გარკვეული უპირატესობები ადამიანურ რესურსებსა და ქირაში, სავაჭრო მანქანების, ინტელექტუალური კონტეინერების ან უპილოტო კომფორტული მაღაზიების ფართომასშტაბიანი განლაგების ღირებულება კვლავ მაღალია უპილოტო საცალო ტექნოლოგიის განვითარების ამჟამინდელი დონის გამო. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ბრენდის საწარმოებისთვის საცალო არხები არ არის ხელმისაწვდომი, მათ კარგად უნდა შეასრულონ ზუსტი დანახარჯები და დაბრუნების გაანგარიშება, და არა ბრმად იჩქარონ ინვესტიცია ქათმის ბუმბულში.


წერტილი 2: ყურადღება მიაქციეთ ბრენდის სასაქონლო მახასიათებლებსა და მომხმარებელთა მოთხოვნებს შორის ურთიერთობას

იმის გამო, რომ სამომხმარებლო გარემო, მომხმარებელთა ძირითადი ჯგუფების ცნობიერება და ჩვევები ძალიან შეიცვალა, ბრენდის საწარმოებმა სრულად უნდა გაითვალისწინონ კავშირი საკუთარ სასაქონლო მახასიათებლებსა და მომხმარებელთა მოთხოვნებს შორის, როდესაც ისინი დამოუკიდებლად განაწილებენ უპილოტო საცალო ბიზნესს. პროდუქციის ხაზის სიგრძემ, პროდუქტის სიმყარემვე, პროდუქტის ასაკობრივმა ატრიბუტებმა და სხვა ფაქტორებმა შეიძლება გავლენა მოახდინონ არხის მუშაობაზე რეალურ ბიზნესში. ბრენდის საწარმოებმა მომხმარებლები უნდა მიიღონ ცენტრად და შეუსაბამონ დამახასიათებელ საქონელს, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებელთა ძირითადი ჯგუფების საჭიროებებს.


ძირითადი პუნქტი 3: ბიზნესის კონტროლის სისტემის მშენებლობა

ბიზნესის კონტროლის სისტემას რეალურად აქვს ორი დონე, ერთია შიდა კონტროლი, მეორე კი არხის კონტროლი. მიუხედავად იმისა, რომ უპილოტო საცალო ტერმინალების ინტელექტუალური დონე ძალიან მაღალია, პრაქტიკული გამოცდილების თანახმად, როგორც შიდა, ისე გარედან საჭიროა დიდი ენერგიის დახარჯვა შესაბამისი მართვის სისტემის შესაქმნელად. შიდა, როგორიცაა ოპერაციული სისტემა, გარე, როგორიცაა არხების კონტროლი, ანტინარკოლოგიური აქტივი, აქტივების შენარჩუნება და ა.შ. უპილოტო საცალო არხი არის ახალი არხი, რომელსაც აქვს დიდი სიცოცხლისუნარიანობა და ცვალებადობა. ახალი არხის კონტროლის სისტემამ არა მხოლოდ ინოვაციების გარკვეული მოქნილობა უნდა უზრუნველყოს, არამედ არხების წესრიგის დაცვა და საწარმოს ბიზნესის განვითარება. ამიტომ, ბრენდების საწარმოების უმეტესობისთვის ასეთი არხის წინაშე დგომა შესაძლებლობაცაა და გამოწვევაც.