EN
כל הקטגוריות
EN

[מוגן בדוא"ל]

קמעונאות בלתי מאוישת, לאילו בעיות חברות מותגים צריכות לשים לב!

צפיות:686 מְחַבֵּר: זמן פרסום: 686 מקור:

אביב נונגפו, וואהה, רוצה רוצה, איחוד, מאסטר קונג, נוחות למשפחה, ג'ינגקלונג, שופ טוב ומגזר הקמעונאות הבלתי מאויש של ימינו, בהשוואה לשנים הקרות של השנים הקודמות, כבר משתוללים בכל מקום, עם יתרונות רבים יותר בשרשרת האספקה ​​ומשאבי הערוץ . חברות מותגים נכנסו לשוק, מה שהביא כיוונים שונים לענף. מצד אחד זה גם גרם לשוק להתחיל לחשוב יותר כיצד ארגוני מותגים יכולים לפרוס ערוצים קמעונאיים בלתי מאוישים.


מהן נקודות המפתח להפצה עצמאית של ערוצי קמעונאות ללא השגחה עבור ארגוני מותגים?

נקודה 1: עלות והחזר מסוף

עלות ותמורה היא נושא נצחי בכל עסק. למרות שלקמעונאות בלתי מאוישת יתרונות מסוימים במשאבי אנוש ובשכר דירה, עלות הפריסה הגדולה של מכונות אוטומטיות, מכולות חכמות או חנויות נוחות בלתי מאוישות עדיין גבוהה בשל רמת הפיתוח הנוכחית של טכנולוגיה קמעונאית בלתי מאוישת. לכן, אף שאין ערוצים קמעונאיים עבור ארגוני מותגים, עליהם לעשות עבודה טובה של חישוב עלות ותמורה מדוקדקים, ולא למהר באופן עיוור להשקיע בנוצות עוף במקום האחרון.


נקודה 2: שימו לב לקשר בין מאפייני הסחורה של המותג לדרישות הצרכנים

מכיוון שסביבת הצריכה, התודעה וההרגלים של קבוצות הצרכנים העיקריות השתנו רבות, על ארגוני המותג לשקול באופן מלא את הקשר בין מאפייני הסחורות שלהם לבין התביעות של הצרכנים כאשר הם מפיצים עסק קמעונאי בלתי מאויש באופן עצמאי. אורך קו המוצרים, קשיחות המוצרים, תכונות גיל המוצר וגורמים אחרים עשויים להשפיע על ביצועי הערוץ בעסק בפועל. על ארגוני מותגים לקחת את הצרכנים כמרכז ולהתאים לסחורות האופייניות העונות על צרכי קבוצות הצרכנים העיקריות.


נקודת מפתח 3: בניית מערכות בקרה עסקית

למערכת הבקרה העסקית יש למעשה שתי רמות, האחת היא בקרה פנימית, והשנייה היא בקרת ערוצים. אף על פי שהרמה החכמה של מסופי קמעונאות בלתי מאוישים גבוהה מאוד, על פי ניסיון מעשי, הן הפנימיות והן החיצוניות צריכות להשקיע אנרגיה רבה להקמת מערכת הבקרה המתאימה. פנימי כגון מערכת הפעלה, חיצוני כגון בקרת ערוצים, אנטי-קנוניה, שימור נכסים וכן הלאה. ערוץ קמעונאי בלתי מאויש הוא ערוץ חדש עם חיוניות ושונות רבה. מערכת הבקרה של הערוץ החדש לא צריכה לשמור רק על גמישות מסוימת בחדשנות, אלא גם לשמור על סדר הערוצים ולפתח עסקים ארגוניים. לכן, עבור מרבית ארגוני המותג, התמודדות עם ערוץ כזה מהווה גם הזדמנות וגם אתגר.