EN
Բոլոր բաժինները
EN

[էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]

Խելացի վաճառքի մեքենաները դարձել են հետ անօդաչու մանրածախ դարաշրջանի գլխավոր դերը:

Դիտարկումների քանակը:12 Հեղինակ: Հրապարակելու ժամանակը. 12 Մասին

Unmanned retail intelligence and technologies reduce labor and rental costs and increase efficiency, today we’ll talk about the innovations in smart vending machines.

Intelligent vending machines էին բարձրացնելd and developed by countless companies when they first rose and within one year their functions were gradually completed and evolved inդեպի a carrier of general products. Vending machines are divided into a lot of different categories like for orange juice, համար coffee and even համար նապաստակs, a vending machine that really meets people's demands must be one that is universal and open bհեգնանք in this way it is compatible with different products and there won't be restrictions from products.

Openness does not refer to development of shelves, but օնլայն գնումներ channels. Vending machines are not only selling offline but also selling online as a terminal to link to the consumer, the advantage of being very close to Սպառողների there is unlimited space to develop in the future as we can say that vending machines are the ամենալավը sales terminals to consumers and this could be the greatest opportunity, as an entrance to flow in vending machines are very valuable.