EN
kaikki kategoriat
EN

[sähköposti suojattu]

Kuinka valita automaatteja?

Luettu:15 Kirjoittaja: Julkaisuaika: 15 Alkuperä:

Yhä useammat käyttäjät ovat kiinnostuneita automaateista. Voimme nähdä sen kaikkialla ostoskeskuksissa, puistoissa, kouluissa ja muissa paikoissa. Mutta markkinoilla on monia myyntiautomaattien valmistajia. Kuinka valita?

Vaihe 1: Myyntiautomaattien perusindikaattorit

Myyntiautomaatin perusindikaattoreita ovat: ulkonäkö, nettopaino, koneen osien materiaalilaatu, teho, lähtöpaikkojen määrä, hyödykekapasiteetti, sovellettava hyödykeluokkien alue jne. Helpommin unohdettava indikaattori on vaatimus koneen sijoitusympäristöstä. On ehdottomasti mahdotonta löytää ulkotiloja ja ostaa sisätiloja.

Vaihe 2: Myyntiautomaatin laatuindikaattorit

On kaksi pääkohtaa: 1. Koko myyntiautomaatin käyttöikä 2. Tuotannon toteuttamista koskevat standardit (onko tuotteilla asianmukainen laatujärjestelmän sertifikaatti)

Vaihe 3: Tuotanto- ja toimituslinkit

Tuotanto- ja toimitusyhteydet riippuvat lähinnä tarjouskilpailusta, alkuperästä, toimitusketjusta, yrityksen suurimmasta ja pienimmästä tilausten vastaanottokyvystä, teknologiavarannosta ja uusien tuotteiden T & K-kyvystä sekä alkuperäisen hankintapalvelun tukikyvystä. Alkuperäisten hankintojen toimitus- ja palvelukyky ovat erityisen tärkeitä, mikä edellyttää yksityiskohtaista ymmärtämistä ja tarkkaa tietoa.

Vaihe 4: Myyntiautomaatin toimintakyky

Laitteiden toiminnan suorituskyvyn, koneen visuaalisen ulkonäön, rakenteen järkiperäisyyden, päivittäisen huollon monimutkaisuuden, lähtörakenteen käytön vaikeuden, laitteiden vikaantumisaste, näytön mukavuus, hyödykenäytön vaikutus, energiansäästövaikutus ja niin edelleen, olisi maksettava huomiota. Koneen toimintakyky on vaikein ja kriittisin vaihe laitteiden valinnassa. Meidän on vahvistettava huolellisesti jokainen avainindikaattori.

Vaihe 5: Myyntiautomaattijärjestelmän avaamiskyky

Keskeiset indikaattorit järjestelmän avautumisominaisuuksista: tuotettavan datan tyyppi, käyttöliittymän / siirtoprotokollan tyyppi, tuetaanko etätukea, tukevatko seurantajärjestelmän toiminnot seurannan lisälaajennusta tai yhteensopivuutta laitteet.