EN
pob Categori
EN

[e-bost wedi'i warchod]

Faint mae'n ei gostio i fuddsoddi mewn peiriant gwerthu

Views:1012 Awdur: Amser Cyhoeddi: 1012 Origin:

Mae siopa digyswllt manwerthu di-griw, boed yn swydd ran-amser fel ochr neu fel prosiect buddsoddi, yn ddewis da. Fodd bynnag, mae angen i fuddsoddwyr newydd wybod cost buddsoddi mewn peiriannau gwerthu a'u cyllideb eu hunain, ac yna ystyried cyfeiriad cyffredinol y gweithredu.

Beth mae cost buddsoddi mewn peiriant gwerthu yn ei gynnwys?

Er mwyn gweithredu'r peiriant gwerthu mae angen rhywfaint o waith a chostau cysylltiedig. Nesaf, byddaf yn dadansoddi prif gostau buddsoddi mewn peiriannau gwerthu o bedair agwedd, fel y gallwch gyllidebu a gwerthuso'n well.

1. ffioedd maes awyr gwerthu

Yn union fel agor siop fach, mae angen lle i osod peiriannau gwerthu hefyd. Ond o'i gymharu â siopau traddodiadol, mae lleoliad peiriannau gwerthu yn fwy hyblyg a rhad. Oherwydd gellir gosod y peiriant gwerthu y tu allan, ac mae'n cymryd ychydig iawn o le. Felly nid yw'r gost hon yn uchel, ac os ydych chi'n gweithredu'n dda, gall llawer o leoedd hefyd sicrhau agoriad cost sero trwy rannu elw. Yng ngweithrediad gwirioneddol y peiriant gwerthu, mae yna wahanol leoedd a phwyntiau o wahanol natur. Gellir defnyddio gwahanol ddulliau i gyflawni dim cost neu gost isel i ennill pwyntiau. Mae llawer o brofiad a sgiliau yn y maes hwn, a byddaf yn dod o hyd i gyfle arall i siarad amdano’n fanwl.

2. Cost peiriant gwerthu

Ffioedd peiriannau gwerthu yw'r gost fwyaf yn y busnes hwn. Mae gan beiriannau gwerthu lawer o eitemau ffurfweddu. Ein prif bwrpas yw manwerthu di-griw. Yn y broses o ddewis peiriant gwerthu, fy awgrym yw diwallu ein hanghenion gyda'r buddsoddiad isaf. Mae rhai eitemau ychwanegol yn cael eu pennu yn ôl y sefyllfa wirioneddol. Er enghraifft, pan ddechreuon ni brofi effaith y pwyntiau gyntaf, nid oedd angen prynu peiriannau gwerthu di-griw gyda chyfluniadau anymarferol a phrisiau uchel. Prynwch y fersiwn cod sgan mwyaf sylfaenol. Gall. Ar ôl cronni profiad gweithredu cyfoethog, gallwch ddewis rhai ffurfweddiadau swyddogaeth ymarferol yn ôl sefyllfa wirioneddol poblogaeth y safle. Amcangyfrifir na ellir gorffen y profiad a'r sgiliau manwl yn y maes hwn mewn diwrnod, ond gall yr egwyddorion sylfaenol uchod eich helpu i arbed llawer o arian.

3. Cost nwyddau a werthir gan beiriannau gwerthu

Os yw peiriant gwerthu eisiau gwneud arian, yna mae'n rhaid i chi ei wneud trwy werthu pethau, prynu'n isel a gwerthu'n uchel. Ni waeth pa fath o nwyddau rydych chi'n eu gwerthu, bydd angen i chi stocio rhai eitemau ar gyfer eich peiriant gwerthu. Mae'r ffi hon yn dibynnu ar y math o nwydd, ac mae'r ffi ofynnol hefyd yn wahanol. Yn gyffredinol, gall ddechrau gyda 2-3 mil. Fel ein diodydd cyffredin, byrbrydau, cynhyrchion oedolion ac ati. Yn gyffredinol, nid yw'r gost hon yn rhy uchel. Ar y dechrau, gallwch ddewis yn ôl rhywfaint o ddylunio ac ymchwil. Yn ddiweddarach, mae gennych rywfaint o brofiad gweithredol, a gallwch ddewis yn ôl data mawr.

 

4. Ffi rheoli peiriant gwerthu

Costau rheoli peiriannau gwerthu, os yw'ch peiriant yn gymharol fach, os ydych chi am ddysgu profiad neu brawf, gallwch ddefnyddio'ch amser i'w wneud. Mae'r gost hon yn ddibwys yn y bôn. Os nad oes gennych ddigon o amser, neu os ydych yn rhedeg nifer penodol o beiriannau gwerthu, gallwch ddod o hyd i berson rhan-amser neu amser llawn i wneud hynny. Mae hyn yn bennaf oherwydd costau llafur a chludiant.