EN
pob Categori
EN

[e-bost wedi'i warchod]

Peiriant Gwerthu Llysiau a Ffrwythau Ffres

Views:1774 Awdur: Amser Cyhoeddi: 1774 Origin:

Cynhyrchion ffres yw hanfodion dyddiol pobl gyffredin.

Gyda datblygiad parhaus e-fasnach, bydd y farchnad e-fasnach ffres yn Tsieina yn parhau i dyfu'n gyflym yn yr ychydig flynyddoedd nesaf.


All-lein yw’r prif rym o hyd, ond mae twf ar-lein yn gyflym:

Bydd marchnad defnyddwyr ffres Tsieina yn dal i fod yn all-lein yn bennaf, gan gyfrif am 75% - 85% o gyfran y farchnad, dechreuodd cynhyrchion ffres ar-lein yn hwyr, ond mae'r momentwm twf yn gyflym.

Y dosbarth canol uchaf a defnyddwyr cefnog, defnyddwyr cenhedlaeth newydd a siopwyr ar-lein profiadol yw'r tri phrif rym defnydd i hyrwyddo twf busnes ar-lein ffres.

Yn ôl pŵer defnydd gwahanol y farchnad a datblygiad posibl yr ochr gyflenwi, amcangyfrifir y bydd defnydd ffres ar-lein yn cyfrif am 15-25% o gyfanswm y defnydd ffres mewn dinasoedd a threfi erbyn 2020.

Fel un o gynrychiolwyr manwerthu newydd peiriannau gwerthu deallus heb oruchwyliaeth,

Bydd Zoomgu yn darparu Cloud Service System ac yn sefydlu siopau ffisegol yn y cymunedau sydd agosaf at ddefnyddwyr.

Mae peiriannau gwerthu ffres yn boblogaidd yn y gymuned am dri rheswm:


1. Byrhau'r pellter siopa.

Rhoddir y peiriant gwerthu ffres yng nghoridor neu ardd gyhoeddus yr ardal, felly dim ond 3 munud y mae'n ei gymryd i brynu llysiau.

Fel arfer, mae'n cymryd tua awr i fynd i'r archfarchnad a chiwio i setlo'r cyfrifon.

Gyda'r awr hon, mae'r bwyd yn barod gyda'r peiriant gwerthu.


2. Mae'n fwy cyfleus i hen bobl siopa.

Mewn llawer o deuluoedd, mae pobl ifanc yn gweithio y tu allan, gan adael yr henoed gartref i fynd â'u plant i goginio.

Mae hen bobl yn llawer llai egnïol yn gorfforol na phobl ifanc.

Maent yn coginio gyda'u plant ar yr un pryd, ac mae eu hegni'n wasgaredig.

Gyda pheiriannau gwerthu, gallant brynu bwyd o'r pellter byrraf, coginio'n gyflym a dod â'u plant yn well.


3. Mae llysiau'n fwy ffres.

Mae gan beiriannau gwerthu ffres y swyddogaeth o gadw'n ffres, ac mae'r llysiau ar y silff yn llawer mwy ffres yn y peiriant gwerthu nag yn yr archfarchnad, sy'n fwy ffafriol i fywyd iach.


4. Ar gyfer buddsoddiad, mae'n fwy sefydlog i wneud prosiectau marchnad cymunedol, cost isel a dychwelyd cost gyflym.