EN
pob Categori
EN

[e-bost wedi'i warchod]

A yw peiriannau gwerthu yn mynd i fod yn duedd yn y dyfodol?

Views:1371 Awdur: Amser Cyhoeddi: 1371 Origin:

A barnu o ddatblygiad peiriannau gwerthu, maent yn ymddangos o ganlyniad i drawsnewid strwythur diwydiannol llafurddwys i gymdeithas technoleg-ddwys. Mae cynhyrchu a defnyddio ar raddfa fawr a newidiadau mewn patrymau defnydd ac amgylchedd gwerthu yn gofyn am sianeli cylchrediad newydd, tra bod costau llafur archfarchnadoedd traddodiadol, siopau adrannol a sianeli cylchrediad newydd eraill yn codi, ynghyd â chyfyngiadau'r safleoedd, cyfleustra siopa a ffactorau eraill, daeth peiriannau gwerthu nad oedd neb yn eu mynychu i fodolaeth fel rhywbeth angenrheidiol.

O ran cyflenwi peiriannau gwerthu gall wneud iawn yn llawn y prinder adnoddau dynol ac addasu i'r newidiadau yn yr amgylchedd defnydd a phatrymau defnydd. Gyda llai o gyfalaf sydd ei angen a llai o le yn meddiannu, gall peiriannau gwerthu hunanwasanaeth 24 awr fod yn fwy arbed llafur, yn fwy deniadol i ysgogi chwilfrydedd siopa ac yn ateb da i'r costau llafur cynyddol.

Mae diwydiant peiriannau gwerthu yn symud tuag at dechnoleg gwybodaeth a rhesymoli pellach. Mae ei ddatblygiad wedi ymrwymo i arbed adnoddau ynni, mae peiriannau gwerthu diodydd arbed ynni wedi dod yn brif ffrwd y diwydiant, gall y peiriannau gwerthu hyn gadw'r diodydd yn oer hyd yn oed pan fydd yr oergell wedi'i ddiffodd, gan arbed 10-15% o drydan o beiriannau gwerthu traddodiadol. Bydd peiriannau gwerthu yn fwy arbed ynni ac yn amlswyddogaethol wrth i ni fynd i mewn i'r 21st ganrif.
Mae awtomeiddio yn duedd na ellir ei hatal, ni
'll gweld offer mwy deallus yn disodli llafur traddodiadol, boed mewn gweithgynhyrchu, gwasanaethu neu fanwerthu, mae'r posibilrwydd o ddiwydiant peiriannau gwerthu yn ddisglair o dan yr amodau hyn.